Català / Español  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL secretaria2@col-jesus-salvador.net
Català / Español  · 

Notícies

L'ESCOLA EN CONFINAMENT 5

22-05-2020
Família-escola

En aquesta 5ª entrega de les activitats de la setmana que us recollim com a mostra de tot allò que el col·legi va fet amb els alumnes i famílies, us presentem experiments de laboratori (2n i 3r ESO), un viatge pel món (anglès de 5è i 6è) la presentació de les optatives pel curs 2020-21 pels alumnes de 3r d'ESO.

English activity 5è I 6è

We really have English speakers at our school!!! Framed in the Olympic project, our students in the upper cycle recorded themselves as if they had to give information about different countries or talking about musical instruments. They searched for the information on the Internet and wrote their own speeches!!! We are really proud of them. Congratulations!!! 

   

LABORATORI A 2n I 3r ESO I RECULL D'ACTIVITATS

  

2n ESO pràctica on els alumnes han obtingut un indicador natural per distingir substàncies bàsiques o àcides.

3r ESO pràctica on els alumnes  fan que una ampolla de plàstic s'aixafa per l'acció de l'atmosfera

PRESENTACIÓ OPTATIVES 3r ESO

El dia 21 de maig es va convocar a tots els docents de l'ESO i als alumnes de 3r d'ESO en una videoconferència per presentar les optatives pel curs 2020-21. En aquesta videoconferència hi havia més de 60 persones en la que els professors/es han explicat les optatives, sortides d'estudiis i altres aspectes d'orientació acadèmica i professional tant inportant en aquesta edat. Si voleu conèixer-les piqueu l'enllaç

 


Xarxes socials: