Català / Español  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL administracio@col-jesus-salvador.net
Català / Español  · 

Notícies

Edifici Teresa Guasch

17-10-2021

Després de molt temps d'esperes, permisos, confinaments i altres esculls, el dissabte 16 d'octubre s'ha realitzat l'acte d'inauguració de l'edifici Teresa Guasch del Col·legi Jesús Salvador. Aquest vídeo vol ser un recull d'on va partir i on hem arribat. 


Xarxes socials: